MS Hikayeleri – Gerçek Hikayeler

24 Eki

Gerçek MS Hikayeleri

Merhaba arkadaşlar ben Can, 1987 yılında İstanbul’da doğdum. Bu yazıyı okuyan   çoğu kişi gibi MS teşhisi konulmuş bir insanım. 2003 yılının Aralık ayında ilk  atağımı geçirdim. 10 günlük kortizon tedavisinin ardından hayatıma kaldığı yerden devam etmeye çalıştım.O sıralar ÖSS ‘ye hazırlanıyordum. O sene belki MS inde bıraktığı izlerle ama daha çok kendi tembelliğime yorduğum sebeplerden ÖSS ‘yi kazanamadım. Ertesi sene tekrar ÖSS ‘ye girdim ve Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğini kazandım. Ziyadesiyle zor bir bölüm olmasına rağmen tam zamanında bitirdim. Şu an İstanbul Üniversitesinde Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisansı yapıyorum ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Biyomedikal biriminde mühendis olarak çalışıyorum. Kısacası hayat devam ediyor ve ben mutluluklarıyla hüzünleriyle heyecanlarıyla getirdikleri ve götürdükleriyle hayatımı en iyi şekilde devam ettiriyorum.

Bu arada iyi denebilecek seviyede gitar çalıyorum. Üniversite hayatım boyunca birçok barda çaldım, bestelerim var. Gitar benim hayatıma güzellikler katıyor, hayatıma katılan güzelliklerle MS ‘i umursamamak çok daha kolaylaşıyor.

Multipl Skleroz‘in tamamen tedavisinin olmaması tabi ki tedirginlik yaratıyor, bunu tüm gerçekçiliğiyle anlıyorum ve kabulleniyorum. Hiç mi tedirgin olmadım tabi ki oldum. Ama ben buradayım sizlerin orda bir yerlerde olduğunuzu ve benden çok daha iyi bir şeyler yapabileceğinizi bilerek. MS ‘e rağmen hayatın kendisini ve hayatı yoğun yaşamayı seviyorum. Hayatın beni yormasına izin verirken ondan mutluluk duymayı da bilmemiz gerektiğini biliyor ve öyle davranıyorum.

Aklıma gelen her şeyi en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Her şeyin dozunu bilerek yapmamız gereken şekilde yaparsak bize ne olabilir ki? Hem biz insan olarak her şarta ayak uydururuz öyle değil mi? Yani bir insanı alıp çölün ortasına koysalar, o insan öncelikle orda yaşam savaşı verir. Daha sonra o ortama ayak uydurur ve öyle yaşamayı öğrenir. MS ‘le yaşamak gibi bu. Önce onla savaşırız sonra onla yaşamaya alışırız.

Reklamlar

MS Hastalığı Belirtileri Nelerdir? MS İlk Tanısı ve İlk Belirtileri Multipl Skleroz

24 Eki

DR. BARIŞ TOPÇULAR
Nöroloji Uzmanı

1) MS İlk Belirtileri ve Yaygın MS Belirtileri
Multipl skleroz klinik prezentasyon olarak son derece zengindir ve her tür nörolojik semptom ya da bulgu ms başlangıcı semptomu veya belirtisi olabilir. Ancak çesitli karakteristik, hastalıgın erken dönemlerinde görülme egiliminde olan semptomlar ve belirtiler de bilinmektedir. Multipl skleroz hastalarında en sık görülen baslangıç semptomları duysal yakınmalardır. Bu yakınmalar hastalar tarafından genellikle vücudun bir bölgesinde uyusukluk, karıncalanma seklinde tarif edilebilir. Bu yakınmalar bir dermatomu izler sekilde gövdede band tipinde olabilecegi veya bir ya da daha fazla ekstremiteyi tutabilecegi gibi, belli bir dermatoma veya duysal homunkulusa uyum göstermeyen atipik lokalizasyon da gösterebilir ve bu hastalarda tanının gecikmesine neden olabilir.

Motor semptomlar en sık görülen ikinci prezentasyon tipidir. Bir veya iki ekstremiteyi tutabilir ve duysal yakınmalara eslik edebilir. Üçüncü sıklıkta görülen prezentasyon ise optik nörittir. Hastalar tipik olarak hareketle artan göz agrısı ve görmelerinde bozulma tarif ederler. Genellikle tek taraflı olmaktadır ve fotofobi eslik edebilir. Formal muayenede sıklıkla renkli görmede bozulmadan, total vizyon kaybına kadar çesitli derecelerde vizyon kusurları ve santral veya parasantral skotom saptanır.

Fundoskopi retrobulber nörit ataklarında normaldir, papillit ataklarında ise optik sinirde sisme ile beraber hemoraji veya eksüda görülebilir. Papillit ile prezente olan hastalarda multipl skleroz gelisiminin daha düsük oldugu da bilinmektedir. Hastalıgın erken dönemlerinde görülen optik (1,2).

2) Seyir ve Prognoz

Multipl skleroz seyri ve prognozu bireyler arasında son derece degisiklik gösterir. Uzun yıllar hastalık seyrini tarif etmekte çesitli farklı tanımlamalar kullanıldıktan sonra 1996 yılında
Lublin ve Reingold çalısmalarında hastalık seyrini 4 alt grupta incelemis ve bu alt grupları ayrıntılı olarak tanımlamışlardır (3). Günümüzde halen hastalık klinik seyir alt gruplandırmasında  Okumaya devam et

Ms Nedir & MS Hastalığı & Multipl Skleroz Nedir?

24 Eki

Ms Nedir & Multipl Skleroz Nedir?

“Multipl Skleroz(MS)” inflamatuar demiyelinizan sürece aksonal hasarlanmanın eslik ettigi bir merkezi sinir sistemi hastalıgıdır. Genç eriskinlerde en sık nörolojik özürlülük nedenidir ve görülme sıklıgının 5-30/100000 oldugu düsünülmektedir. Hastalık özellikle 20-40 yas arasında sıktır ve kadın/erkek oranı yaklasık 2:1’dır. Multipl skleroz tanısı için inflamatuar demiyelinizan sürecin zamanda ve mekanda yayılımını göstermek gereklidir.

Hikayemiz;

“Bir fil gece, karanlık bir odada teşhir edilir. Bakmak için insanlar toplanır.karanlık olduğu içim ziyaretçiler fili görememektedir, bunun için dokunarak filin görünüşü hakkında bir fikre sahip sahip olmaya çalışırlar. Fakat fil çok büyük olduğu için, ziyaretçilerin her biri hayvanın sadece bir bölümüne dokunup,  hissettiklerini söyleyebilmektedir.

Filin gövdesine dokunanlardan biri, kalın bir sütuna benzediğini söyler. Filin dişlerine dokunan bir diğeri hayvanı sivri bir şey olarak tarif eder. Kulağına dokunan bir üçüncüsü ise filin yelpazeye benzediğini söyler. Hayvanın sırtını okşayan dördüncü, filin bir yatak gibi olduğunda ısrarlıdır.”

Kaynak: MS Hastalığı nedir? 

MS Genetik mi?

22 Eki

Ms genetik mi?:

MS, temelde genetik/ailevi bir eğilimin var oluşu, çevre koşullarının ve diğer nedenlerin bu genetik üzerine eklenmesi ile hastalığın kendini göstermesi şeklinde ifade edilir.

Multipl sklerozun genetik özellikleri gerek hastalık sürecini anlamada önemli bilgiler verecek olması gerekse hastalığın erken tanısını ve risk gruplarını saptamada kullanılabilecek biolojik belirteçler geliştirilmesini mümkün kılabilecek olması nedeniyle büyük önem teşkil eden ve yoğun çalışılan bir konudur.

Beyaz ırkta, zencilere göre daha sık görülmesi, hasta bireylerin kan bağı olan akrabalarında multipl skleroz gelişme riskinin populasyon geneline göre daha yüksek olması multipl skleroz sürecinde genetik faktörlerin de rol oynadığına işaret etmektedir.

Kaynak: MS Genetik midir?

Devic Hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

22 Eki

Devic Hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Devic hastalığı, optik sinir ve medulla spinalis tutulumu ile seyreden inflamatuar demiyelinizan bir hastalıktır. Nöromiyelitis optika özellikle Asya’da sık görülür. Hastalık monofazik veya ataklı yineleyici seyir gösterir.

Kranyal MR incelemesi sıklıkla normal iken, spinal MR incelemelerinde sıklıkla en az 3 vertebra korpusu boyunda uzanan demiyelinizan lezyonlar görülür. Tedavide özellikle kortikosteroidler ve azatioprinin etkili oldugu bilinmektedir.

Kaynak: Devic Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Adem Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

22 Eki

ADEM:

ADEM hastalığı özellikle çocuklarda ve gençlerde görülür, erişkinlerde de görülebilmekle beraber bu olguların çoğu MStablosunun bir parçası olarak görülmektedir. Tablo bilinç değişiklikleri, ataksi, kranyal sinir felçleri, hemiparezi veya nöbetler ile ortaya çıkabilir.

ADEM öncüsü olaylar arasında en sık görülen viral infeksiyonlardır. Günümüzde ADEM öncesi görülen en sık infeksiyon grubu üst solunum yolu infeksiyonlarıdır. Sıklık itibariyle infeksiyonları asılamalar izlemektedir.

Ayrıca nadiren streptomisin ve çeşitli diğer ilaçların kullanımını takiben de bildirilmiştir. ADEM tablosu için etkinliği kanıtlanmış bir tedavi protokolü yoktur, kortikosteroidler ilk basamak tedavi olarak kullanılırlar.

Kaynak: Adem Hastalığı

Sekonder Progresif MS (SPMS): İkincil İlerleyici MS

22 Eki

Sekonder Progresif MS (SPMS):

Sekonder Progresif MS / İkincil İlerleyici MS… Atak ve iyileşmeler ile giden MS hastalarının bir kısmı daha sonra ilerleyici forma dönüşebilmektedir.

Kaynak: Sekonder Progresif MS